موج سبز یا موج شورش؟

تفنگ حسن‌موسی هم نزد!

می‌گویند بهترین تفنگسازان ایرانی 3 نفر بودند؛ حاج مصطفی، حسن و موسی. هر کدام اینها هم در بهتر ساختن قسمتی از تفنگ مشهور بودند. حسن و موسی با یکدیگر شریک شدند و بازار تفنگ را رونق دادند تا جایی ‌که «تفنگ حسن‌موسی» زبانزد عام و خاص شد. به عبارتی دیگر تیر این تفنگ هرگز به خطا نمی‌رفت و مصطلح شده بود که تفنگ حسن‌موسی می‌زند! به عبارتی به هدف می‌خورد! اما از آنجا که گاهی تیراندازان ناشی و تازه‌کار تیرشان به خطا می‌رفت و در شکار خود ناکام می‌ماندند خویشتن را سرافکنده می‌دیدند و به کلی از شکار دست می‌کشیدند! و در نهایت در برابر سوال‌کنندگان و شکارچیان دیگر می‌گفتند: تفنگ حسن‌‌موسی هم نزد! به عبارتی همه چیز تمام است و در انجام مقصود چاره دیگری متصور نیست! در فضای کنونی، این ضرب‌المثل وصف حال بعضی‌هاست. حالا که آب‌ها از آسیاب افتاده و چیز چیز هم چیز خوبی از آب درنیامده، بازهم بعضی‌ها با آب و تاب فراوان خود را به آب و آتش می‌زنند تا آبی گل‌آلود کنند، غافل از آنکه بی‌گدار به آب زده‌اند (عجب جمله آبکی!) واقعا که سیاست‌شان آبکی و الکی است و باید بروند از خجالت آب شوند! روز کارگر و معلم هم سپری شد و آن همه بوق و کرنا برای پیگیری حقوق کارگران و معلمان! (بریزید توی خیابان‌ها، اعلام همبستگی کنید، لباس‌های سفید نپوشید!) نتیجه‌ای نداد و از تجمعی، تحصنی، ساندویچ‌خوردنی، نقاشی‌کردنی، سطل زباله و ... هم خبری نشد. تازه تنور اقتصاد و هدر کردن یارانه‌ها هم داغ بود و روز کارگر و معلم هم که بهترین فرصت آزمون، پس چرا در شهر خبری نشد؟ حتما اگر فرنگی‌ها از جناب مهندس میرزاغشمشم(1) بپرسند، وی باکمال ناامیدی و شرمندگی می‌گوید: تفنگ حسن‌موسی هم نزد! اهم و اوهوم کردند و انیس و مونس غربی‌ها شدند. در دوران بر باد رفته‌شان به جای آنکه باری از دوش ملت بردارند زیر بار غرب رفتند و غافل بودند که پالانشان کجی می‌کند! به قول ناصرخسرو: «طمع پالان و بار منّت آمد/ تو ماندی زیر بار و زشت پالان!» نه تنها پالانشان کج است بلکه کج‌فهم هم هستند. هنوز نفهمیده‌اند ملت ایرانی بویژه کارگران زحمتکش و معلمان فرهیخته این مملکت اهل فتنه را شناخته و بر عزای اینان اشکی نمی‌ریزند. به هر حال صم بکم و کور و کر شدن هم عوارض هواهایی است که مرضشان را در«فی قلوبهم‌» زیادتر می‌کند و اهل نیرنگ را کورتر. همین بیت مولوی بس! «چون تو بینایی پی خر رو که جست / چند پالان دوزی ‌ای پالان‌پرست».   

 

 پی‌نوشت: 1‌- میرزا غشمشم: کسی که خود را لوس می‌کند و بیشتر از آنچه هست جلوه می‌کند؛ منشی بی‌مایه و پُر‌ادعا 

 

به نقل از قلمدان وطن امروز